บุณยะจินดา 1บุณยะจินดา 1
มีขนาดพื้นที่ 19.2x28.8 เมตร (537.6 ตารางเมตร) โดยปิดฉากไม้ติดวอลเปเปอร์ (Partition) 2 ส่วน พื้นพรม ติดเครื่องปรับอากาศสำหรับจัดประชุมสัมนา งานเลี้ยงสังสรรค์หรือกิจกรรมอื่น ๆ
ค่าบำรุงสถานที่ 5 ชม.
ข้าราชการตำรวจ ราคา 20,400.00 บาท
ครอบครัวตำรวจ  ราคา24,480.00  บาท
ค่าบำรุง ชม.ต่อไป ราคา 4,080.00 บาท
ขนาดความจุ ไม่เกิน ไม่เกิน 300 คน
...........................................................................................................................................................................

บุณยะจินดา 2บุณยะจินดา 2
มีขนาดพื้นที่ 19.2x28.8 เมตร (537.6 ตารางเมตร) โดยปิดฉากไม้ติดวอลเปเปอร์ (Partition) 2 ส่วน พื้นพรม ติดเครื่องปรับอากาศสำหรับจัดประชุมสัมนา งานเลี้ยงสังสรรค์หรือกิจกรรมอื่น ๆ
ค่าบำรุงสถานที่ 5 ชม.
ข้าราชการตำรวจ ราคา 20,400.00 บาท
ครอบครัวตำรวจ  ราคา24,480.00  บาท
ค่าบำรุง ชม.ต่อไป ราคา 4,080.00 บาท
ขนาดความจุ ไม่เกิน ไม่เกิน 300 คน
...........................................................................................................................................................................

บุณยะจินดา 3บุณยะจินดา 3
มีขนาดพื้นที่ 19.2x28.8 เมตร (537.6 ตารางเมตร) โดยปิดฉากไม้ติดวอลเปเปอร์ (Partition) 2 ส่วน พื้นพรม ติดเครื่องปรับอากาศสำหรับจัดประชุมสัมนา งานเลี้ยงสังสรรค์หรือกิจกรรมอื่น ๆ
ค่าบำรุงสถานที่ 5 ชม.
ข้าราชการตำรวจ ราคา 20,400.00 บาท
ครอบครัวตำรวจ  ราคา24,480.00  บาท
ค่าบำรุง ชม.ต่อไป ราคา 4,080.00 บาท
ขนาดความจุ ไม่เกิน ไม่เกิน 300 คน
...........................................................................................................................................................................

บุณยะจินดา 1+2บุณยะจินดา 1+2
มีขนาดพื้นที่ 38.4x28.8 เมตร (1,088.64 ตารางเมตร) โดยปิดฉากไม้ติดวอลเปเปอร์ (Partition) 1 ส่วน พื้นพรม ติดเครื่องปรับอากาศสำหรับจัดประชุมสัมนา งานเลี้ยงสังสรรค์หรือกิจกรรมอื่น ๆ
ค่าบำรุงสถานที่ 5 ชม.
ข้าราชการตำรวจ ราคา 36,800.00 บาท
ครอบครัวตำรวจ  ราคา44,160.00  บาท
ค่าบำรุง ชม.ต่อไป ราคา 7,320.00 บาท
ขนาดความจุ ไม่เกิน ไม่เกิน 600 คน
...........................................................................................................................................................................

บุณยะจินดา 2+3บุณยะจินดา 2+3
มีขนาดพื้นที่ 38.4x28.8 เมตร (1,088.64 ตารางเมตร) โดยปิดฉากไม้ติดวอลเปเปอร์ (Partition) 1 ส่วน พื้นพรม ติดเครื่องปรับอากาศสำหรับจัดประชุมสัมนา งานเลี้ยงสังสรรค์หรือกิจกรรมอื่น ๆ
ค่าบำรุงสถานที่ 5 ชม.
ข้าราชการตำรวจ ราคา 36,800.00 บาท
ครอบครัวตำรวจ  ราคา44,160.00  บาท
ค่าบำรุง ชม.ต่อไป ราคา 7,320.00 บาท
ขนาดความจุ ไม่เกิน ไม่เกิน 600 คน
...........................................................................................................................................................................

ห้องบุณยะจินดา 1+2+3ห้องบุณยะจินดา 1+2+3
เป้นห้องขนาดใหญ่ สำหรับจัดงานประชุมสัมมนา หรืองานเลี้ยงสังสรรค์ มีขนาดพื้นที่รวม 1,627 ตารางเมตร มีความสวยงาม ลักษณะฝ้าเพดานสูงประมาณ 8 เมตร ผนังห้องติดวอลเปเปอร์ พื้นพรม ตืดตังเครื่องปรับอากาศ และโสตทัศนูปกรณ์ประจำภายในห้อง สามารถจัดประชุมสัมนา งานเลี้ยง
ค่าบำรุงสถานที่ 5 ชม.
ข้าราชการตำรวจ ราคา 52,900.00 บาท
ครอบครัวตำรวจ  ราคา63,480.00  บาท
ค่าบำรุง ชม.ต่อไป ราคา 10,560.00 บาท
ขนาดความจุ ไม่เกิน ไม่เกิน 1200 คน
...........................................................................................................................................................................

ห้องบุณยะจินดา 4ห้องบุณยะจินดา 4
มีขนาดพื้นที่ 9.6x19.2 เมตร (175.64 ตารางเมตร) เป็นห้องมีความสวยงาม ผนังห้องติด วอลเปเปอร์ ลวดลายสวยงาม พื้นพรม ติดเครื่องปรับอากาศสำหรับจัดประชุมสัมมนา งานเลี้ยงสังสรรค์หรือกิจกรรมอื่น ๆ
ค่าบำรุงสถานที่ 5 ชม.
ข้าราชการตำรวจ ราคา 10,300.00 บาท
ครอบครัวตำรวจ  ราคา12,360.00  บาท
ค่าบำรุง ชม.ต่อไป ราคา 2,040.00 บาท
ขนาดความจุ ไม่เกิน ไม่เกิน 150 คน
...........................................................................................................................................................................

ห้องบุณยะจินดา 6ห้องบุณยะจินดา 6
มีขนาดพื้นที่ 10.2x22 เมตร (224.4 ตารางเมตร) เป็นห้อง สำหรับจัดงานประชุมสัมมนา หรืองานเลี้ยงสังสรรค์ มีความสวยงาม เป็นห้องกระจก พื้นพรม ตืดตังเครื่องปรับอากาศ และโสตทัศนูปกรณ์ประจำภายในห้อง ตั้งบริเวณชั้น1 ติดกับสระว่ายน้ำ
ค่าบำรุงสถานที่ 5 ชม.
ข้าราชการตำรวจ ราคา 12,500.00 บาท
ครอบครัวตำรวจ  ราคา15,000.00  บาท
ค่าบำรุง ชม.ต่อไป ราคา 2,520.00 บาท
ขนาดความจุ ไม่เกิน ไม่เกิน 200 คน
...........................................................................................................................................................................