ห้องบุณยะจินดา 1+2+3
เป้นห้องขนาดใหญ่ สำหรับจัดงานประชุมสัมมนา หรืองานเลี้ยงสังสรรค์ มีขนาดพื้นที่รวม 1,627 ตารางเมตร มีความสวยงาม ลักษณะฝ้าเพดานสูงประมาณ 8 เมตร ผนังห้องติดวอลเปเปอร์ พื้นพรม ตืดตังเครื่องปรับอากาศ และโสตทัศนูปกรณ์ประจำภายในห้อง สามารถจัดประชุมสัมนา งานเลี้ยง
ค่าบำรุงสถานที่ 5 ชม.
ข้าราชการตำรวจ ราคา 52,900.00 บาท
ครอบครัวข้าราชการตำรวจ หรือ บุคคลทั่วไป ราคา 63,480.00 บาท
ค่าบำรุง ชม.ต่อไป ราคา 10,560.00 บาท
ขนาดความจุ ไม่เกิน ไม่เกิน 1200 คน
 
แสดงสถานะห้อง แสดงสถานะห้องพัก 

   
วันที่เริ่มจัดงาน ::  Calendar
วันที่สุดสิ้นจัดงาน ::  Calendar
ประเภทผู้จอง ::  
 
 
     
ประเภท : : 0 543 - 0 543      เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการค้นหา

ช่วงเวลาการจอง : 0 543 - 0 543      เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการค้นหา

คลิกจอง
ห้อง
ขนาด (จำนวน)
ค่าบำรุงสถานที่ (5 ชม .)

ข้าราชการตำรวจ

ครอบครัวข้า
ราชการตำรวจ

บุณยะจินดา 1

ไม่เกิน ไม่เกิน 300 คน

20,400.00

24,480.00

บุณยะจินดา 2

ไม่เกิน ไม่เกิน 300 คน

20,400.00

24,480.00

บุณยะจินดา 3

ไม่เกิน ไม่เกิน 300 คน

20,400.00

24,480.00

บุณยะจินดา 1+2

ไม่เกิน ไม่เกิน 600 คน

36,800.00

44,160.00

บุณยะจินดา 2+3

ไม่เกิน ไม่เกิน 600 คน

36,800.00

44,160.00

ห้องบุณยะจินดา 1+2+3

ไม่เกิน ไม่เกิน 1200 คน

52,900.00

63,480.00การจัดเลี้ยงอาหาร เครื่องดื่ม และตกแต่งสถานที่

  ให้จัดเลี้ยงอาหารแบบบุฟเฟ่ต์ เซ็ทเมนู หรือ ค็อกเทล โดยใช้ร้านที่ขึ้นบัญชีกับสโมสรตำรวจ

  การจัดเลี้ยงเครื่องดื่ม (โซดา น้ำแข็ง น้ำแข็งเปล่า น้ำอัดลม พร้อมเจ้าหน้าที่บริการ) หรือ กาแฟ พร้อมอาหารว่างให้ใช้ร้านเครื่องดื่มที่ขึ้นทะเบียนกับสโมสรตำรวจให้ใช้ร้านเครื่องดื่มที่ขึ้นบัญชีกับสโมสรตำรวจ กรณีมีการจัดเลี้ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ให้เจ้าภาพจัดเตรียมมาเอง

  การจัดตกแต่งสถานที่ ร้านอาหารเป็นผู้ดำเนินการ โดยผู้ขอใช้ตกลงรายละเอียดกับทางร้านฯ

  กรณีผู้ขอใช้จัดตกแต่งสถานที่เพิ่มเติม ให้แจ้งรายละเอียดสโมสรตำรวจล่วงหน้าก่อนเข้ามาดำเนินการ

คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียดร้านอาหารประจำสโมสรตำรวจ